Tag: ایرانسربلند

همی دیدم جمع دوستان مست اندر بوستان یاران دست در دست می سرودند ترانه ای هوش می برد رخ یارم و گل می شکفت از پس رخ دلدارم همی پرسیدم از دوست که ای یار گرمابه و هم پیاله مغ …

پایان شب سیه سپید است Read More »

Tagged with: