پستی جالب بدون توضیحات

∂я.мαнѕα

اسرار کوانتومی اشرف مخلوقات…
حتما بخوانيد تا متحول شويد.

تفاوت كشورهای ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست.
براي مثال كشور مصر بيش از ۳۰۰۰ سال تاريخ مكتوب دارد و فقير است!

اما كشورهای جديدی مانند كانادا، نيوزيلند، استراليا كه ۱۵۰ سال پيش وضعيت قابل توجهی نداشتند، اكنون كشورهایی توسعه‌يافته و ثروتمند هستند.

تفاوت كشورهای فقير و ثروتمند در ميزان منابع طبيعی قابل استحصال آنها هم نيست.

ژاپن كشوری است كه سرزمين بسيار محدودی دارد كه ۸۰ درصد آن كوه‌هایی است كه مناسب كشاورزی و دامداری نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد. اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوری می ‌باشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و به صورت محصولات پيشرفته صادر می‌كند.

مثال بعدی کشور سوئيس است.

كشوری كه اصلاً كاكائو در آن به عمل نمی‌آيد اما بهترين شكلات‌های جهان را توليد و صادر مي‌كند. در سرزمين كوچك و سرد سوئيس كه تنها در چهار ماه سال مي‌توان كشاورزی و دامداري انجام داد، بهترين لبنيات (پنير) دنيا توليد می‌شود.
سوئيس كشوری است كه به امنيت، نظم و سختكوشی مشهور است و به همين خاطر به گاوصندوق دنيا مشهور شده‌است (بانك‌های سوئيس).

افراد تحصيل ‌کرده‌ای كه از كشورهای ثروتمند با همتايان خود در كشورهای فقير برخورد دارند برای ما مشخص می‌كنند كه سطح هوش و فهم نيز تفاوت قابل توجهی در اين ميان ندارد.

نژاد و رنگ پوست نيز مهم نيستند. زيرا مهاجرانی كه در كشور خود برچسب تنبلی می گيرند، در كشورهای اروپایی به نيروهای مولد و فعال تبديل می‌شوند.

پس تفاوت در چيست؟
تفاوت در رفتارهایی است كه در طول سال‌ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.

وقتی كه رفتارهای مردم كشورهای پيشرفته و ثروتمند را تحليل می‌كنيم، متوجه می‌شويم كه اكثريت غالب آنها از اصول زير در زندگی خود پيروی می‌كنند:

۱ .اخلاق به عنوان اصل پايه
۲.وحدت
۳.مسئوليت پذيری
۴.احترام به قانون و مقررات
۵.احترام به حقوق شهروندان ديگر
۶.عشق به كار
۷.تحمل سختی‌ها به منظور سرمايه‌گذاری روي آينده
۸.ميل به ارائه كارهای برتر و فوق‌العاده
۹.نظم ‌پذيری
۱۰.دروغ کثیف‌ترین فعل غیر انسانی دنیا است

اما در كشورهای فقير تنها عده قليلی از مردم از اين اصول پيروی می‌كنند.

در کشور ما کسی که زیاد کار کند تراکتور نامیده می شود

کسی که به قوانین احترام بگذارد بچه مثبت است

کسی که اخلاقیات را رعایت کند برچسب پاستوریزه خواهد گرفت

کسانی که حقوق دیگران را زیر پا می گذارند و افراد قالتاق، آدمهای زرنگ خوانده می شوند

انسانهای منظم و منطقی افراد خشک وحوصله سر بر هستند

انسانهای با ادب و مبادی آداب متملق به حساب می آیند.

جوانان بسیار ساعی وکوشا، خرخوان نامیده میشوند.

همه به دنبال یک شبه رفتن ره صد ساله هستند.

و……… شما بگوئید…!!

باید از خودمان شروع کنیم و از همین لحظه،

ما ايرانيان فقير هستيم نه به اين خاطر كه منابع طبيعی نداريم يا اينكه طبيعت نسبت به ما بيرحم بوده‌است.

ما فقير هستيم برای اينكه رفتارمان چنين سبب شده‌است.

ما براي آموختن و رعايت اصول فوق كه (توسط كشورهای پيشرفته شناسایی شده است) فاقد اهتمام لازم هستيم.

اگر شما اين مقاله را برای ديگران نفرستيد:

اتفاقی برای شما نمی افتد،
از محل كارتان اخراج نمی شويد،
شغلتان را از دست نمی دهید،
هفت سال بدبختی بر سرتان آوار نمي‌شود، و مريض هم نخواهيد شد.

اما اگر اين پيغام را به گردش بیندازید شايد تعداد بيشتری تغيير كرده و عمل كنند.

باشد که فرزندانمان صاحب و مالک ملیتی باشند که حاصلش در دنیا سرافکندگی و عقب ماندگی فرهنگی نباشد.

ممنون که به فکر نسل آینده و کشورمان هستید .

یک کار خوب هر چند کوچک در دراز مدت نتیجه بزرگ دارد .

انسانم آرزوست🌷

Hootan Dehbonei is a President of Everlasting Fairytale with a strong social skills and IT based experience. Using his skills, he has been a successful management consultant. Using his experience and potential he founded his company Everlasting Fairytale Inc. in 2008. You could expect a modern design from his company using technology innovative interesting context and his knowledge. You could expect a good and reliable analytic web system using google analytic. This initiative helps you to track all of your investment and returns in the entire life of his company documented. As a result of clarity and lawful and proper documentation you would achieve high credential from market due to appropriate use of opportunities, potential and knowledge. He is a qualified author and translator in German and English, accredited by National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd as a paraprofessional interpreter ( NAATI ) between the English and Persian languages (both language directions), Associate Charter Financial Accountant ( CFA ), Associate Certified Accountants ( CPA ), Microsoft Partner ( MPN )and Microsoft Certified Professionals ( MCP ). These qualifications and knowledge support directly his success in investment and adding value to your company. As you could perceive you could expect a multi functions person to be able active in the Translation, Development of Marketing Strategy for Sale and Purchase, R&D, Web Development and Design and Work in a Team of professional with diverse background. Hence You could expect to run a proper business with the least expenses and residual values and the highest return. Everlasting Fairytale Inc. is Hootan Dehbonei Company providing translation services. It is active in information service industry in addition of visual arts, entertainment industry, media and contemporary literature. It functions as Translating & Interpreting, Freelancing, Financial Consulting, E-business, Publishing, Marketing, Advertising and E-commerce Company. The web sites of the company are an actual application for a creative and modern web development and design.

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*